Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Radwanicach        

 

   szkola_200  szkola_200_01

 

               Jeśli chcesz wiedzieć, co się u nas dzieje, zajrzyj poniżej do WYDARZEŃ.

                 Więcej informacji znajdziesz w zakładce Aktualności i komunikaty

 

 

Adresy mailowe pracowników administracyjnych szkoły:

 

 

  

 

       TERMINY DYŻURÓW WAKACYJNYCH SZKÓŁ Z TERENU GMINY SIECHNICE

                            DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  • Siechnice: 18 - 31 sierpnia
  • Żerniki Wr. : 26 czerwca - 11 lipca
  • Św.Katarzyna : 12 - 30 lipca
  • Radwanice: 31 lipca - 17 sierpnia

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy składać w szkole, która w  wybranym terminie ma dyżur - do dnia 31 maja 2017r.

Rodzice zapisują dzieci poprzez wypełnienie" karty zgłoszenia"umieszczonej na stronie internetowej szkoły ( www.spradwanice.pl - do pobrania tutaj) i dostarczenie wypełnionej karty do sekretariatu szkoły w terminie podanym wyżej.

 
 
 
 
 Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych        w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice na rok szkolny 2017/2018   zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59).

 

Zasady,kryteria oraz harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstwowych publikujemy w załącznikach.

Załączniki do pobrania: 

Harmonogram rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kryteria rekrutacji 

     Dokumenty wymagane do rekrutacji do szkoły podstawowej i przedszkoli

Lista dokumentów: rekrutacja oddział przedszkolny

Lista dokumentów: rekrutacja klasa 1 

- Zasady rekrutacji do klasy I

- Deklaracja woli zapisu dziecka

- Oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania

- Oświadczenie o płaceniu podatku rolnego

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

- Oświadczenie o wielodzietności rodziny

- Wniosek rekrutacyjny klasy 0

- Wniosek rekrutacyjny klasy 1

 Siechnice, 3 marca 2017

 

                                                            Wioletta Odorczyk,
                                                                               Kierownik Wydziału Edukacji  

 

 

Zachęcamy wszystkich rodziców do wyrażania swojej opinii na temat naszej szkoły, poprzez:

- pocztę elektroniczną; adresy mailowe nauczycieli znajdują się na stronie internetowej                       szkoły : www.spradwanice.pl

- e-dzienniczek: spradwanice.prymus.pl

- telefonicznie: 71 3117 009,

- osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z dyrektorem szkoły lub nauczycielem                                                                                                                                         

 

  

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 23 i 24 MAJA
2017-05-22
 
ZEBRANIA Z RODZICAMI - 23 maja 2017r., wtorek, godz. 17.30klasa wychowawca sala0-a Katarzyna Judzi...

Harmonogram zwrotu podręczników
2017-05-21
 
Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zwrotu podręczników używanych przez ucznió...


SP w Radwanicach im. Jana Brzechwy.
2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Created by EliteMedia