Szkoła wspierająca uzdolnienia
2018-09-09

„W każdym uczniu powinniśmy poszukać jego mocnych stron i wzmacniać je.”

Nasz szkoła chce w tym roku szkolnym przystąpić do Sieci Dolnośląskich Szkół Wspierających Uzdolnienia.

U podstaw Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień leży przekonanie, że każdy uczeń jest zdolny do rozwoju na swoją własną indywidualną miarę, a szkoła powinna być przestrzenią, która wspiera ten rozwój przez podejmowanie różnych działań, adekwatnych do zdiagnozowanych możliwości, potrzeb oraz oczekiwań uczniów. Wszyscy nauczyciele mają kompetencje, by rozwijać zainteresowania i uzdolnienia swoich podopiecznych, ale skuteczne oddziaływania wymagają rozwiązań systemowych w szerszym kontekście środowiska lokalnego i regionu. Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień to skoordynowane działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, wyższych uczelni oraz dolnośląskich szkół.

  
Samorząd uczniowski
2018-09-13
 
Wszystkich chętnych do pracy w samorządzie uczniowski z klas IV-VIII prosimy o wykonanie plakat&...

Szkoła wspierająca uzdolnienia
2018-09-09
 
„W każdym uczniu powinniśmy poszukać jego mocnych stron i wzmacniać je.”Nasz szko...


SP w Radwanicach im. Jana Brzechwy.
2007 Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Created by EliteMedia