E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Oto nasza historia w pigułce – od początku do dziś 😉

Nasza szkoła tym się szczyci, że przemija jej stulecie*

Odkąd uczy polskie dzieci.

Naszej szkoły założyciel, Pan Alojzy** – nauczyciel,

Nie był w swych działaniach sam – działał tu też Marków Jan***.

I z pewnością o tym wiecie, że zza Buga tu przyjechał,

Mądry był i wykształcony, działał w towarzystwie żony.

Radwanice, wioska mała, z czasem się nam rozrastała,

Dzieci szybko przybywało, w szkole miejsca brakowało

I dlatego każdy zuch uczył się w budynkach dwóch****:

Szkolna 10 – młodsze klasy, w starej szkole – starsze asy.

Tak mijały szybko lata, wyrósł dziadek, wyrósł tata,

Mama też szkołę skończyła i najlepsza w klasie była!

Teraz ty już jesteś żakiem, a tu zmiany większe takie,

Szkoła się rozbudowała*****, klas jest więcej, nawet hala******,

Gabinety i pracownie – żeby było wam wygodnie.

Radwanice z wami rosną: latem, zimą, w jesień, wiosną…

Szkoła staje się za mała – nowa by się szybko zdała,

Jest więc plan nie byle jaki, by pomieścić wszystkie żaki,

Będzie wielka rozbudowa*******: obok starej, stanie nowa

I kolejne pokolenia doświadczą tu wydoroślenia.

Przeminęło kilka wiosen – wieści Internety******** niosą:

Zbudowano szkołę nową, nowoczesną, modułową!

Multimedia w każdej sali – korzystają duzi, mali…

Nawet do relaksu kącik – nic nauki tu nie zmąci.

Jest wygodnie – tak w sam raz… Koniec! – iść do szkoły czas…

Budynek szkoły w początkach XX wieku

*Najstarsza część budynku radwanickiej szkoły (rzut w kształcie litery L) istniała już w 1914 jako niemiecka szkoła ewangelicka.

**Pan Alojzy Ziemliński był pierwszym powojennym nauczycielem działającym w Radwanicach od 1945 roku.

***Pan Jan Marków otworzył szkołę przy ulicy Szkolnej w Radwanicach. Przybył tu ze Wschodu wraz z żoną Rozalią, również nauczycielką.

****W latach 50.XX wieku lekcje odbywały się w dwóch budynkach: klasy 1-3 uczyły się przy Szkolnej 10, natomiast starsi uczniowie odbywali lekcje w obecnym budynku szkoły.

**** *W 1993 roku nastąpiła rozbudowa budynku – dobudowano sale lekcyjne oraz hol. Stary budynek połączono z nową częścią łącznikiem, w którym znajdują się szatnie dla uczniów. W 2009 roku rozpoczęto modernizację starej i nowej części budynku. Dostosowano sale klas 1-3 oraz przedszkola do nowych wymogów reformującej się oświaty. Adaptowano strych nowej części szkoły, tworząc trzy sale lekcyjne, gabinety terapii, logopedy, pielęgniarki oraz węzeł sanitarny. W starej części szkoły zaplanowano sale oddziałów przedszkolnych, salę gimnastyczną oraz pomieszczenia administracji. Prace remontowe zostały zakończone w roku 2012.

******W roku 2015 przy szkole została wybudowana hala sportowa; jest to obiekt należący do Gminy Siechnice.

*******W związku z ostatnią reformą oświaty (2017r.),  oraz ze stale powiększającą się liczbą mieszkańców Radwanic i potrzebą coraz większej ilości miejsc dla dzieci w szkole, powstały plany rozbudowy placówki (w ciągu najbliższych lat ma powstać dodatkowy budynek przeznaczony dla klas 4-8, a dotychczasowy budynek ma ulec modernizacji).

********Informacje medialne na temat otwarcia nowego budynku szkoły (6.12.2022r.) – dostępne TUTAJ i TUTAJ oraz w poniższym tekście:

Zapraszamy do obejrzenia naszej historycznej i współczesnej fotogalerii 🙂

  1. Budynek szkoły w początkach XX wieku. Widok od ulicy Szkolnej.
  2. Szkoła – widok od ulicy Szkolnej dzisiaj.
  3. Festiwale ludowe – kolorowe imprezy, które odbywały się na przełomie wieków XX i XXI.
  4. Nadanie szkole imienia Jana Brzechwy – z wizytą przybył sam Pan Kleks 🙂
  5. Przełom lat 2014 i 2015 – budowa hali sportowej przy naszej szkole.
  6. Hala sportowa – ulubione miejsce wszystkich uczniów 🙂
  7. Coroczny festyn rodzinny.
  8. Plan rozbudowy naszej szkoły 🙂
  9. Wnętrze nowego budynku szkolnego.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content