E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Szkolne innowacje pedagogiczne

Szkolne innowacje pedagogiczne to niestandardowe działania, które podejmujemy, by nauka (i realizacja podstawy programowej) była dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjna i przyjazna.

Wśród realizowanych innowacji wymienić możemy dedykowane uczniom klas 3- 8 comiesięczne lekcje angielskiego zatytułowane „I can play it – I can say it. Nauka języka angielskiego poprzez granie w gry planszowe”, podczas których nauka nowego i utrwalanie już poznanego słownictwa i sekwencji gramatycznych, odbywa się w zabawie, poprzez tutoring rówieśniczy i zdrową rywalizację.

Z kolei dla uczniów klas trzecich (3c) dedykowane są dwie innowacje – matematyczna i polonistyczna. Pierwszą z nich jest „Tabliczka mnożenia – Królową liczenia” opierająca się na nauce mnożenia i dzielenia poprzez stosowanie na lekcjach gier karcianych i planszowych, a jej celem są twórcze i aktywizujące działania, mające na celu rozwijanie umiejętności matematycznych oraz wdrażanie do logicznego myślenia.
Druga to „Ortografia do nas trafia” – innowacyjna nauka ortografii z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych, której celem, jak powyżej, są twórcze i aktywizujące działania, mające, z kolei, na celu rozwijanie umiejętności ortograficznych uczniów oraz doskonalenie znajomości zasad ortografii z uwzględnieniem założeń podstawy programowej.

„Łączy nas sport” to, z kolei, innowacja ukierunkowana na rozwijanie umiejętności społecznych i sprawności fizycznej. Wiemy jak ważny jest ruch i sport, który w dobie mocno zinformatyzowanej rzeczywistości, łączy i sprzyja rozwojowi kompetencji społecznych. Innowacja ta opiera się na działaniach twórczych i aktywizujących, mających na celu rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz poprawę sprawności fizycznej, a poprzez podejmowanie wspólnych działań sportowych wiedzie ku pogłębionej integracji trzech grup: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczniom starszym, tym uczęszczającym do klas siódmych, dedykowana jest innowacja zatytułowana Matematyka od kuchni. Te dodatkowe zajęcia z matematyki będą odbywać się poza salą lekcyjną, m. in. w kuchni, stołówce, serowarni, w sklepie, wszędzie tam, gdzie można przeprowadzić pomiary i obliczenia. Zajęcia te, od lekcji w klasie, różnią się tym, iż obejmują szerszą tematykę poznawczą, w niecodziennej dla ucznia formie i miejscu. Najważniejszym celem tej innowacji jest aktywizacja uczniów, rozwijanie postawy intelektualnej, wyrażającej się w twórczym, logicznym i krytycznym myśleniu, samodzielnym pokonywaniu trudności i przygotowaniu uczniów do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym. Jednocześnie innowacja stanowi platformę służącą propagowaniu zasad zdrowego odżywiania.

Podróż dookoła świata to innowacja dla uczniów klas młodszych. Jej celem jest przybliżenie dzieciom charakterystycznych cech każdego kontynentu, w tym fauny i flory, a przede wszystkim przybliżenie portretów żyjących tam ludzi, ich zwyczajów, kultury, odżywiania i dziecięcych zabaw. Zajęcia mają za zadanie propagowanie postawy tolerancji dla odmienności innych ludzi i kultur, postawy otwartości, a także rozbudzanie dziecięcego zainteresowania światem, jako uniwersum społeczno-kulturowym.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content