E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Szkolne innowacje pedagogiczne

Szkolne innowacje pedagogiczne to niestandardowe działania, które podejmujemy, by nauka (i realizacja podstawy programowej) była dla uczniów jeszcze bardziej atrakcyjna i przyjazna.

Wśród realizowanych innowacji wymienić możemy dedykowane uczniom klas 3- 8 comiesięczne lekcje angielskiego zatytułowane „I can play it – I can say it. Nauka języka angielskiego poprzez granie w gry planszowe”, podczas których nauka nowego i utrwalanie już poznanego słownictwa i sekwencji gramatycznych, odbywa się w zabawie, poprzez tutoring rówieśniczy i zdrową rywalizację.

Z kolei dla uczniów klas trzecich (3c) dedykowane są dwie innowacje – matematyczna i polonistyczna. Pierwszą z nich jest „Tabliczka mnożenia – Królową liczenia” opierająca się na nauce mnożenia i dzielenia poprzez stosowanie na lekcjach gier karcianych i planszowych, a jej celem są twórcze i aktywizujące działania, mające na celu rozwijanie umiejętności matematycznych oraz wdrażanie do logicznego myślenia.
Druga to „Ortografia do nas trafia” – innowacyjna nauka ortografii z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych, której celem, jak powyżej, są twórcze i aktywizujące działania, mające, z kolei, na celu rozwijanie umiejętności ortograficznych uczniów oraz doskonalenie znajomości zasad ortografii z uwzględnieniem założeń podstawy programowej.

„Łączy nas sport” to, z kolei, innowacja ukierunkowana na rozwijanie umiejętności społecznych i sprawności fizycznej. Wiemy jak ważny jest ruch i sport, który w dobie mocno zinformatyzowanej rzeczywistości, łączy i sprzyja rozwojowi kompetencji społecznych. Innowacja ta opiera się na działaniach twórczych i aktywizujących, mających na celu rozwijanie zdolności interpersonalnych oraz poprawę sprawności fizycznej, a poprzez podejmowanie wspólnych działań sportowych wiedzie ku pogłębionej integracji trzech grup: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dla najmłodszych w naszej szkole zadedykowana została innowacja „Rodzicu, Maluch też potrafi ratować życie” – dotyczy ona nie tylko nauki udzielania pierwszej pomocy, ale również rozwijaniu umiejętności społecznych w integracji ze środowiskiem szkolnym (dzieci, rodzice, kadra pedagogiczna) oraz podejmowaniu działań na rzecz środowiska lokalnego (OSP Siechnice, PSP JRG7 we Wrocławiu, Koło Gospodyń Wiejskich „Niezapominajki” w Radwanicach), Tak kształtujemy postawy współdziałania zespołowego oraz współodpowiedzialności za życie ludzkie.

Z kolei dla uczniów klas pierwszych i drugich dedykujemy innowację zatytułowaną „Siłownia umysłu”. To krótkie, bo 10-15 minutowe, ćwiczenia, w których uczniowie biorą udział raz na dwa tygodnie w ramach zajęć dydaktycznych, przerw lub zajęć rewalidacyjnych. To kwadrans, podczas którego główny nacisk kładziemy na ćwiczenia wzmacniające koncentrację uwagi, spostrzegawczość oraz pamięć. Uczniowie poznają także sposoby kontrolowania swoich emocji, a dedykowane im ćwiczenia stymulować mają wszystkie zmysły, dzięki czemu procesy myślowe przebiegać będą sprawniej i efektywniej.

Innowacja „Mali wojownicy” to wyjście naprzeciw rozwojowym potrzebom dzieci, coraz częściej pojawiającym się u nich trudnościom w dostosowaniu się do obowiązujących norm społecznych, w radzeniu sobie z emocjami, czy brakiem odpowiednich wzorców postępowania, a także coraz powszechniejszym wadom postawy i otyłości. To zajęcia sportowe dla najmłodszych – cykliczne spotkania z profesjonalnymi pięściarzami w ramach godzin wychowawczych, jak i pokazowe lekcje boksu przeprowadzane w ramach zajęć wychowania fizycznego przez licencjonowanych trenerów. Innowacja „Mali Wojownicy” opiera się na twórczych, aktywizujących i innowacyjnych działaniach, mających na celu zmienić tok myślenia młodego człowieka, niwelowanie niepożądanego zachowania i pomoc uczniom w radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content