E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Rekrutacja 2020/21

Lista dzieci przyjętych do klasy 1 oraz oddziału przedszkolnego

Informacja z 7 kwietnia

Komunikat z 3 kwietnia 2020

Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/21

W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych
z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu ulegnie termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z tym kolejne terminy zadań ujętych
w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany w poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.

Prosimy o wyrozumiałość.

Komunikat aktualizujący na dzień 27 marca 2020:

Rekrutacja – AKTUALIZACJA KOMUNIKATU na dzień 18.03.2020

WAŻNE ! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach AKTUALIZACJA W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem. Wypełnianie wniosków w systemie elektronicznym NABÓR bez zmian, do 19 marca 2020 r. Wydłużony zostaje termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówka prowadzi dyżury na przyjmowanie dokumentów. Codziennie do 25 marca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:  w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się). Dyżurujący pracownik odbiera koperty, wpisuje na listę przyjętych dokumentów placówki i przekazuje dla Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej przekazuje informację mailową dla rodzica o przyjęciu dokumentów;  w elektronicznej formie – przesłanie skanu dokumentów na skrzynkę mailową radwanice-sekretariat@wp.pl, a następnie dostarczenie oryginałów do dnia 27 marca 2020 r. (piątek) W przypadku braku możliwości otrzymania do dnia 20.03.2020r. zaświadczenia o zatrudnieniu lub o stacjonarnym trybie studiów można je dostarczyć do dnia 27 marca 2020 r. (piątek).

.

.

.

.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych oraz oddziału przedszkolnego (tu SP Radwanice prowadzi rekrutację wyłącznie dla dzieci urodzonych w 2014 roku) na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zwrócenie uwagi na wymóg poświadczenia miejsca zamieszkania.

Rekrutacja – komunikat

Uprzejmie informujemy, iż postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Siechnice będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Siechnic nr 5/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.

 Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „przedszkole” i właściwą lokalizację), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

W dniach 21.02.2020 – 28.02.2020 zostanie uruchomiony system informatyczny a wraz z nim możliwość wypełnienia deklaracji kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne) jak również zgłoszenia przez kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły (szkoła podstawowa).

Rekrutacja w trakcie zawieszonych zajęć szkolnych

W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie informujemy, że w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest, w terminach określonych w harmonogramie, czyli do 20.03.2020 r., przesłanie skanu dokumentów na skrzynkę mailową radwanice-sekretariat@wp.pl , a następnie dostarczenie oryginałów najpóźniej do dnia 27 marca 2020 r. (piątek).

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook