E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Nauczyciele i pracownicy

Dyrektor szkoły: Falińska-Krakowiak Karolina dyrektor@spradwanice.pl
Z-ca Dyrektora: Chodorowska Magdalena wicedyrektor@spradwanice.pl
Oddział przedszkolny:
Dudzic Dorota

d.dudzic@spradwanice.pl
Edukacja wczesnoszkolna:
Judzińska Katarzyna
Lipczyńska Klaudia
Lipczyńska Małgorzata
Nosek Wanda
Panek Abigail
Pawłowska Joanna
Ostrożyńska Anna
Schayer Beata
Szajna-Lasowa Zdzisława

k.judzinska@spradwanice.pl
k.lipczynska@spradwanice.pl
m.lipczynska@spradwanice.pl
w.nosek@spradwanice.pl
a.panek@spradwanice.pl
j.pawlowska@spradwanice.pl
a.ostrozynska@spradwanice.pl
b.schayer@spradwanice.pl
z.szajna-lasowa@spradwanice.pl
Język polski:
Falkowska Magdalena
Goczał Karolina
Matysiak-Kaletta Anna
Winnicka Daniela
m.falkowska@spradwanice.pl
k.goczal@spradwanice.pl
a.matysiak-kaletta@spradwanice.pl
d.winnicka@spradwanice.pl
Geografia:
Kątnik Katarzyna

k.katnik@spradwanice.pl
Fizyka:
Galewska Ewa

e.galewska@spradwanice.pl
Matematyka:
Barucha Magdalena
Dwornik Sylwia
Żuchelkowska Sabina

m.barucha@spradwanice.pl
s.dwornik@spradwanice.pl
s.zuchelkowska@spradwanice.pl
Język angielski:
Mielnikiewicz Tomasz
Solarek Magdalena
Szymczak Magdalena

t.mielnikiewicz@spradwanice.pl
m.solarek@spradwanice.pl
m.szymczak@spradwanice.pl
Język niemiecki:
Stachiewicz-Struś Joanna
Pondo Małgorzata

j.stachiewicz-strus@spradwanice.pl
m.pondo@spradwanice.pl
Przyroda / Biologia:
Domański Tomasz
Kątnik Katarzyna

t.domanski@spradwanice.pl
k.katnik@spradwanice.pl
Chemia:
Domański Tomasz

t.domanski@spradwanice.pl
Historia:
Worach Marcin

m.worach@spradwanice.pl
Zajęcia komputerowe / Informatyka:
Klukowska Małgorzata
Rumież Zbigniew

m.klukowska@spradwanice.pl
z.rumiez@spradwanice.pl
Plastyka:
Kątnik Katarzyna
Schayer Beata

k.katnik@spradwanice.pl
b.schayer@spradwanice.pl
Muzyka:
Beker Jolanta

j.beker@spradwanice.pl
Zajęcia techniczne / Technika:
Rumież Zbigniew

z.rumiez@spradwanice.pl
Wychowanie fizyczne:
Bednarek Karolina
Czuba-Wrońska Katarzyna
Flejterski Mateusz
Janik Paweł
Karkut Monika
Wachnik Beata

k.bednarek@spradwanice.pl
k.czuba-wronska@spradwanice.pl
m.flejterski@spradwanice.pl
p.janik@spradwanice.pl
m.karkut@spradwanice.pl
b.wachnik@spradwanice.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa :
Worach Marcin

m.worach@spradwanice.pl
Wiedza o społeczeństwie:
Worach Marcin

m.worach@spradwanice.pl
Religia:
Goczał Karolina
Michalak Jarosław
ks. Rój Henryk
k.goczal@spradwanice.pl
j.michalak@spradwanice.pl
h.roj@spradwanice.pl
Etyka:
Beker Jolanta
Ostrożyńska Anna

j.beker@spradwanice.pl
a.ostrozynska@spradwanice.pl
Logopeda:
Michalak Paweł
Ostojska-Gołębiowska Agnieszka

p.michalak@spradwanice.pl
a.ostojska-golebiowska@spradwanice.pl
Pedagog szkolny:
Bogińczuk Joanna
Pedagog specjalny:
Michalak Paweł

j.boginczuk@spradwanice.pl

p.michalak@spradwanice.pl
Psycholog:
Pliszczak Katarzyna
Wróbel Karolina

k.pliszczak@spradwanice.pl
k.wrobel@spradwanice.pl
Doradztwo zawodowe:
Dudzic Dorota

d.dudzic@spradwanice.pl
Świetlica:
Beker Jolanta
Cholewa Michał
Gielezy Anna
Lipczyńska Klaudia
Panek Bożena
Pawłowska Sylwiaj.beker@spradwanice.pl
m.cholewa@spradwanice.pl
a.gielezy@spradwanice.pl
k.lipczynska@spradwanice.pl
b.panek@spradwanice.pl
s.pawlowska@spradwanice.pl


Nauczyciele wspomagający:
Kamińska Aleksandra
Kulińska Karolina
Michalak Paweł
Pakuła Beata
Stefańska Wioleta
Szczęsny Patryk
Szymczak Justyna

a.kaminska@spradwanice.pl
k.kulinska@spradwanice.pl
p.michalak@spradwanice.pl
b.pakula@spradwanice.pl
w.stefanska@spradwanice.pl
p.szczesny@spradwanice.pl
j.szymczak@spradwanice.pl
Biblioteka:
Zielińska Ewa

biblioteka@spradwanice.pl
Pracownicy obsługowo-administracyjni:

Bieńkowska Zdzisława
Dorohanchuk Alona
Kozicka Barbara
Lipczyńska Elżbieta
Lipczyńska Elżbieta Maria
Lupa Marianna
Michalak Jolanta
Pelykh Oksana
Romanowska-Kotwicka Mariola
Szatkowska Renata
Wojtaszczyk Lidia
Adamski Andrzej
Andersz Krzysztof
Janiszewski Krzysztof
Dunikowska Agata – kadry
Kosmala Urszula – kierownik gospodarczy       
Tyborczyk Katarzyna – sekretarz szkołyz.bienkowska@spradwanice.pl
a.dorohanchuk@spradwanice.pl
b.kozicka@spradwanice.pl
e.lipczynska@spradwanice.pl
e.m.lipczynska@spradwanice.pl
m.lupa@spradwanice.pl
j.michalak@spradwanice.pl
o.pelykh@spradwanice.pl
m.romanowska-kotwicka@spradwanice.pl
r.szatkowska@spradwanice.pl
l.wojtaszczyk@spradwanice.pl
a.adamski@spradwanice.pl
k.andersz@spradwanice.pl
k.janiszewski@spradwanice.pl
a.dunikowska@spradwanice.pl
kierownik@spradwanice.pl
sekretariat@spradwanice.pl

Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content