E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Nauczyciele i pracownicy

Dyrektor szkoły: Giszko Marta dyrektor@spradwanice.pl
Z-ca Dyrektora: Wachnik Beata wicedyrektor@spradwanice.pl
Oddział przedszkolny:
Dudzic Dorota
Kiełbus Barbara

d.dudzic@spradwanice.pl
b.kielbus@spradwanice.pl
Edukacja wczesnoszkolna:
Judzińska Katarzyna
Koćwin-Czajka Małgorzata
Kostecka Grażyna
Lipczyńska Małgorzata
Panek Abigail
Ostrożyńska Anna
Schayer Beata
Szajna-Lasowa Zdzisława

k.judzinska@spradwanice.pl
m.kocwin-czajka@spradwanice.pl
g.kostecka@spradwanice.pl
m.lipczynska@spradwanice.pl
a.panek@spradwanice.pl
a.ostrozynska@spradwanice.pl
b.schayer@spradwanice.pl
z.szajna-lasowa@spradwanice.pl
Język polski:
Chodorowska Magdalena
Falkowska Magdalena
Matysiak-Kaletta Anna

m.chodorowska@spradwanice.pl
m.falkowska@spradwanice.pl
a.matysiak-kaletta@spradwanice.pl
Geografia:
Kątnik Katarzyna

k.katnik@spradwanice.pl
Fizyka:
Galewska Ewa

e.galewska@spradwanice.pl
Matematyka:
Barucha Magdalena
Pająk Janina
Żuchelkowska Sabina

m.barucha@spradwanice.pl
j.pajak@spradwanice.pl
s.zuchelkowska@spradwanice.pl
Język angielski:
Mielnikiewicz Tomasz
Solarek Magdalena
Szymczak Magdalena

t.mielnikiewicz@spradwanice.pl
m.solarek@spradwanice.pl
m.szymczak@spradwanice.pl
Język niemiecki:
Gadomska Katarzyna
Stachiewicz-Struś Joanna
k.gadomska@spradwanice.pl
j.stachiewicz-strus@spradwanice.pl
Przyroda / Biologia:
Kątnik Katarzyna
Wróbel Agnieszka

k.katnik@spradwanice.pl
a.wrobel@spradwanice.pl
Chemia:
Wróbel Agnieszka

a.wrobel@spradwanice.pl
Historia:
Worach Marcin

m.worach@spradwanice.pl
Zajęcia komputerowe / Informatyka:
Klukowska Małgorzata
Winiarczyk Szymon

m.klukowska@spradwanice.pl
sz.winiarczyk@spradwanice.pl
Plastyka:
Kątnik Katarzyna

k.katnik@spradwanice.pl
Muzyka:
Beker Jolanta

j.beker@spradwanice.pl
Zajęcia techniczne / Technika:
Winiarczyk Szymon

sz.winiarczyk@spradwanice.pl
Wychowanie fizyczne:
Czuba-Wrońska Katarzyna
Flejterski Mateusz
Karkut Monika
Wachnik Beata

k.czuba-wronska@spradwanice.pl
m.flejterski@spradwanice.pl
m.karkut@spradwanice.pl
b.wachnik@spradwanice.pl
Edukacja dla bezpieczeństwa :
Worach Marcin

m.worach@spradwanice.pl
Wiedza o społeczeństwie:
Worach Marcin

m.worach@spradwanice.pl
Religia:
ks.Grudziński Ludwik
ks.Rój Henryk

l.grudzinski@spradwanice.pl
h.roj@spradwanice.pl
Etyka:
Koćwin – Czajka Małgorzata
Ostrożyńska Anna

m.kocwin-czajka@spradwanice.pl
a.ostrozynska@spradwanice.pl
Logopeda:
Olejniczak Ewa

logopeda@spradwanice.pl
Pedagog szkolny:
Bogińczuk Joanna

pedagog@spradwanice.pl
Psycholog:
Kiełbik Agnieszka

psycholog@spradwanice.pl
Doradztwo zawodowe/psycholog/ koordynator

Świetlica:
Beker Jolanta
Leszczyńska Ewa
Panek Bożena
Pawłowska Sylwia
Włodarczyk Karolina


j.beker@spradwanice.pl
e.leszczynska@spradwanice.pl
b.panek@spradwanice.pl
s.pawlowska@spradwanice.pl
k.wlodarczyk@spradwanice.pl

Nauczyciele wspomagający:
Kulińska Karolina
Stefańska Wioletta
Szczęsny Patryk


k.kulinska@spradwanice.pl
w.stefanska@spradwanice.pl
p.szczesny@spradwanice.pl
Biblioteka:
Zielińska Ewa

biblioteka@spradwanice.pl
Pracownicy obsługowo-administracyjni:

Włodarczyk Elżbieta
Lipczyńska Elżbieta
Lupa Marianna
Michalak Jolanta
Piątkowska Iwona
Andersz Krzysztof
Janiszewski Krzysztof
Kosmala Urszula – kierownik gospodarczy       
Tyborczyk Katarzyna – sekretarz szkoły
Wojtaszczyk Lidia


e.wlodarczyk@spradwanice.pl
e.lipczynska@spradwanice.pl
m.lupa@spradwanice.pl
j.michalak@spradwanice.pl
i.piatkowska@spradwanice.pl
k.andersz@spradwanice.pl
k.janiszewski@spradwanice.pl
kierownik@spradwanice.pl
sekretariat@spradwanice.pl
l.wojtaszczyk@spradwanice.pl
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content