E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i gminie

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole to szeroki wachlarz zajęć, a pomoc ta jest bezpłatna i dobrowolna. Organizuje się ją na wniosek nauczyciela przedmiotu, wychowawcy klasy, nauczycieli – specjalistów, dyrektora placówki, rodziców lub na wniosek samego ucznia, a także innych osób lub instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W naszej szkole zespół nauczycieli specjalistów stanowią:
Pedagog szkolny – p. Joanna Bogińczuk
Psycholog szkolny klas starszych – p. Karolina Wróbel
Psycholog szkolny klas młodszych – p. K. Pliszczak
Koordynator ds. organizacji kształcenia specjalnego
Pedagog specjalny (od roku szk. 2023/2024)

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli zajęcia z których mogą korzystać starsi i młodsi uczniowie:

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne klas 0-3 – specjaliści
Terapia pedagogiczna klasy 4-8 – specjaliści
Terapia logopedyczna – p. P. Michalak, p. A. Ostojska-Gołębiowska
Zajęcia z psychologiem – p. K. Wróbel, p. K. Pliszczak
Zajęcia rewalidacyjne – specjaliści
Arteterapia – p. M. Szymczak
Muzykoterapia – p. B. Pakuła
Dogoterapia – p. B. Kiełbus
Psychomotoryka – p. K. Judzińska
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów z takim zaleceniem zawartym w opinii PPP – nauczyciele przedmiotowcy
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – psycholog szkolny
Nauka j. polskiego dla obcokrajowców – nauczyciele specjaliści
Terapia metodą Warnkego – p. J. Bogińczuk, p. Z. Szajna- Lasowa
Terapia Biofeedback- p. J. Bogińczuk, p. A. Panek
Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas starszych- p. M. Pondo
Terapia ręki- p. J. Bogińczuk, p. K. Judzińska
Terapia Integracji Sensorycznej – p. K. Judzińska

Obok pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostępnej w szkole, w razie potrzeby można skorzystać również z oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – dostępne są:

  • konsultacje z psychologiem dziecięcym w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS:
    psycholog dziecięcy – P. Justyna Kwiatkowska przyjmuje w czwartki w godz. 13:30 – 18:30. Zapisy prowadzone są w GOPS, pod nr tel. 71 311 39 68 w 109.
  • W ramach działań Punktu Konsultacyjnego uruchamia usługę konsultacji zdalnych dla dzieci/młodzieży w wieku dojrzewania w formie indywidualnych, anonimowych porad. Konsultacje będzie prowadził Pan Andrzej Bald. Telefon do kontaktu – 601 838 404;
  • Grupa wsparcia dla rodziców – wtorki 16.30-18.00, sala nr 120 GOPS w Św. Katarzynie (kontakt tel. 601 838 404);

Konsultacje psychologiczne:
Na konsultacje do psychologa bądź psychoterapeuty może się umówić każdy, kto odczuwa trudności natury emocjonalnej czy relacji z innymi ludźmi. Konsultacje są pierwszym krokiem do skorzystania z pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i zdecydowaniu o ewentualnym dalszym postepowaniu i jego formie.
Konsultacje prowadzi pani Maral Annayeva, psycholog z Ukrainy – zachęcamy do zapisywania się na indywidualne spotkania. Zarejestrować się można pod numerem telefonu – 535 718 287 w pn, wt, czw 7.10-15.10; śr 9.00-17.00. Konsultacje odbywają się w siedzibie GOPS przy ul. Żernickiej 17 w Św. Katarzynie.
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób, które opuściły Ukrainę z powodu wojny – p. Maral Annayeva tel. 535 718 287

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content