E-dziennik

Kalendarz

Kontakt

 • 22
  wrz
  2022

  Młodzi Radni – rusza kampania wyborcza

  Decyzją Rady Miejskiej w Siechnicach została powołana Młodzieżowa Rada Gminy Siechnice (MRG). 22 września rozpoczyna się kampania wyborcza – zachęcamy do śledzenia informacji w zakładce Młodzi Radni – tam znajdziecie informacje na temat kolejnych kroków prowadzących do wyłonienia MRG oraz jej przyszłej działalności: https://spradwanice.pl/mlodzi-radni/

  I jeszcze trochę bieżących szczegółów skierowanych do uczniów oraz absolwentów naszej szkoły :

  Na podstawie zarządzenia nr 207/2022 Burmistrza Siechnic z dnia 22 września 2022r. informujemy, że na terenie naszej szkoły 20 października odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy (MGR). Rada jest organem samorządowym młodzieży gminy Siechnice.

  Na nasz okręg wyborczy przypadają 4 mandaty (miejsca w radzie).
  Radnym MGR może zostać przedstawiciel szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, uczelni wyższej, który w dniu wyborów spełnia następujące kryteria:
  1) na stałe mieszka w gminie Siechnice
  2) nie jest zawieszony w prawach ucznia, nie jest karany za przestępstwo umyślne,
  z oskarżenia publicznego;
  3) ukończył 13 i nie ukończył 19 roku życia.

  Czynne prawo wyborcze (możliwość oddania głosu) posiadają uczniowie szkół podstawowych, którzy w dniu wyborów mają ukończone co najmniej 12 lat, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci uczelni wyższych do ukończenia 26 roku życia, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice.
  Uczniowie zamieszkujący na terenie Gminie Siechnice i uczęszczający do szkół na terenie gminy Siechnice, w których zostały zorganizowane zostały Szkolne Komisje Wyborcze, oddają głosy w siedzibie szkoły, do której uczęszczają.

  Ważne dla osób spoza naszej szkoły.

  Uprawnionymi do głosowania są uczniowie zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice i uczęszczający do szkół poza terenem gminy Siechnice, a także studenci, mają prawo głosować POD WARUNKIEM WPISANIA SIĘ NA LISTĘ UPRAWNIONYCH do głosowania w wybranej przez siebie publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Siechnice. TERMIN: 17 października.

  Uczniowie naszej szkoły zgłaszają swoją kandydaturę poprzez platformę Librus do p. Marcina Woracha.

  Natomiast kandydaci i chcący zdobyć uprawnienia do oddania głosu (plus spełniający warunek wiekowy, zamieszkania i zgłaszający się przed 17 października) proszeni są o podejście do sekretariatu szkoły po stosowne dokumenty lub o kontakt na emaila: m.worach@spradwanice.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radwanicach
Facebook
Skip to content